A regisztrációhoz kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.

info@anro-ker.hu

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Jogok és kötelezettségek

 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Anro Tool Kft. (továbbiakban: Eladó), és az Eladó által a www.anro-ker.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe Vevő (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.anro-ker.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről történik.

 ELADÓ ADATAI:

    •       Név: Anro Tool Kft.

    •       Székhely és levelezési cím: 6726 Szeged, Szőregi út 62-64.

    •       Telephely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos út 16.

    •       Telefonszáma: +36 1 808-9990

    •       Faxszáma: +36 1 808-9992

    •       E-mail cím: info@anro-ker.hu

    •       Cégjegyzékszám: Cg. 06-09-017086

    •       Bejegyző bíróság megnevezése: Csongrád Megyei Cégbíróság

    •       Adószám: 23329762-2-06

 

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.anro-ker.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Anro Tool Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az Anro Tool webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

1.2. Az Anro Tool webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az Anro Tool webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek.

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

 

 1. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A regisztrációs igényt a Vevő elküldi az info@anro-ker.hu email címre, vagy jelzi az Eladó telefonszámán. Az igényléskor a Vevő az alábbi adatok megadására kötelezett:

 • Cég neve
 • Számlázási címe
 • Szállítási címe
 • Adószáma
 • Telefonszáma
 • Email címe
 • Kapcsolattartó neve

A regisztráció viszontértékesítési tevékenységhez kötött, végfelhasználókat nem áll módunkban regisztrálni!

Ezután az Eladó elvégzi a szükséges regisztrációt, majd a megadott email címre elküldi a bejelentkezési nevet és a jelszót, mellyel a Vevő azonnal elkezdheti a Weboldal használatát.

2.2. A Vevő a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.3. Az Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

2.4. Regisztráció törlése:

2.4.1. Vevő jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Vevőszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az Eladó köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Vevő felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

2.4.2. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vevő a felelős. Amennyiben Vevő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul kérni a jelszó megváltoztatását az Eladótól.

2.4.3. Vevő vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

 1. MEGRENDELÉS:

3.1. Ha a Vevőnek a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, az Eladó készséggel áll rendelkezésére. Az Eladó az által forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeli. Ha a Vevő nem kapja kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi – jeleznie kell az Eladó felé, aki köteles pótolni.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét és magyar forintban értendők.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.4. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést az Eladó Weboldalán keresztül csak regisztrált Vevőtől és csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Az Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.6. Megrendelés feladására az Anro Tool webáruházban a regisztrációt követő bejelentkezés után van lehetőség. A megrendelés menete részletesen leírásra került a regisztrált partnerek számára elérhető „Vevőtájékoztató” leírásban.

A megrendelés elküldése előtt el kell fogadnia az Átalános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozatot a jelölő négyzet kipipálásával.

A megrendelés feladására „Rendelés megerősítése” feliratra kattintást követően kerül sor, amíg ez nem történik kiválasztásra, a rendelés nem érkezik meg az Eladóhoz.

 

 1. MEGRENDELÉSI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS:

4.1. A Vevő által elküldött Megrendelés megérkezését az Eladó késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vevő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vevő által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése az Eladóhoz megérkezett.

4.2. Ha a Vevő rendelése elküldése után hibát vesz észre az visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt azonnal célszerű jeleznie az Eladó felé.

4.3. A visszaigazoló email nem kötelezi az Eladót arra, hogy minden terméket maradéktalanul át kell adnia a Vevőnek, ugyanis előfordulhatnak olyan készlet eltérések, melyeket nem követ le a weboldal és esetlegesen Készleten lévőnek mutatja, azonban nem áll az Eladó rendelkezésére olyan mennyiségű készlet, amit a Vevő rendelt. Amennyiben pontos (tételes) visszaigazolásra van szüksége a Vevőnek, azt a megrendeléskor a Megjegyzés menüben jelezheti az Eladó felé, aki legkésőbb 24 órán belül eleget tesz ennek a kötelezettségének.

 

 1. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. Az Eladó a megrendelt és kiszállítani kért árut a vele aktuálisan Szerződésben álló futárszolgálattal vagy saját szállítóeszközzel juttatja el a Vevőnek. A kiszállítás költségéről minden esetben az Eladó a Megrendelés leadása után külön értesíti az Ügyfelet.

Az Eladó saját fuvareszközével, túrajárattal (érdeklődni a Vevőszolgálatnál) kiszállítandó áruk esetén a Vevő kötelessége a kiszállítást megelőző két nap 15:30-ig leadni a Megrendelést.

Futárszolgálattal való kiszállítás esetén a kiszállítási időről és költségekről szintén a Vevőszolgálat nyújt tájékoztatást a Vevőnek.

5.2. A Vevőnek lehetősége van a weboldalon megrendelt árut személyesen, az Eladó szegedi vagy dunaharaszti telephelyén átvenni. A telephelyek nyitvatartási ideje a Weboldal “Kapcsolatok” menüpont alatt aktuálisan megtalálhatóak. Telephelyi átvételre abban az esetben van lehetőség, ha a Vevő a Megrendelést a kívánt átvételi időpont előtt minimum 24 órával elküldi az Eladó felé.

5.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat az Eladó a Vevőnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

5.4. A Vevő az Eladó által biztosított fizetési módokról, illetve átvételi lehetőségekről a „Vevőtájékoztató” menü pont alatt tájékozódhat.

5.5. Számla: Eladó a Vevő részére a teljesítéskor számlát állít ki a Vevő által megadott számlázási címre, a megrendelés leadásakor megjelölt fizetési móddal. Átutalással történő fizetésre csak külön Vállalkozói Szerződéssel rendelkező Ügyfelek vásárolhatnak.

 

 1. ELÁLLÁS JOG:

Vevőt megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban gyakorolja elállási jogát.

Vevőt nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak.

 

6.1. Elállási Jog gyakorlásának menete:

6.1.1. Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát jelezze az Eladó felé a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével.

Amennyiben a Vevő már átvette a terméket, hibátlan termék esetén 3 napon belül joga van elállni a vásárlástól, melyet szintén írásban kell jeleznie Eladó felé. Vevő elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az Eladó valamelyik telephelyére visszajuttatni.

6.1.2. A termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége Ügyfelet terheli, kivéve, ha az Eladó vállalta e költségek viselését. A Vevő kérésére Eladó gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban az Eladó által megszervezett visszaszállítás költsége a Vevőt terheli, az Eladó ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Vevőtől, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Vevőnek a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Vevő erre irányuló igényét Eladó Vevőszolgálata fogadja. 

6.1.3. Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vevőt semmilyen más költség nem terheli.

 

 1. JÓTÁLLÁS:

7.1. Az Eladót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

7.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vevő részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

    •       szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

    •       rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

    •       helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

    •       elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vevő kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Vevő kérheti az áru jóváírását is, melyre Eladó kötelezett (a fenti szempontokat figyelembe véve).

7.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

7.4. Hibás termék cseréjével és jóváírásával kapcsolatban egyéb információkat talál a „Vevőtájékoztató” menüpont alatt.

 

 1. SZERZŐI JOGOK:

8.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Eladó a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

8.2. A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Eladó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

8.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vevőnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

9.1. Panaszügyintézés

A Vevő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az ÁSZF első oldalán megtalálható elérhetőségek egyikén terjesztheti elő.

9.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:

   •     Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó mindegyik telephelyén elérhető. Az ide írt bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

    •        Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

   •     Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat az Eladó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

    •      Bírósági eljárás. Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az Eladó a módosításokról a Vevőt a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy a Vevő a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. 

 

Szeged, 2020. 03. 04.