Regisztráció

Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

 

Jogok és kötelezettségek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Anro Tool Kft. (továbbiakban: Eladó), és az Eladó által a www.anro-ker.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe Vevő (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.anro-ker.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről történik.

 

ELADÓ ADATAI:

    •       Név: Anro Tool Kft.

    •       Székhely és levelezési cím: 6726 Szeged, Szőregi út 62-64.

    •       Telephely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos út 16.

    •       Telefonszáma: +36 1 808-9990

    •       Faxszáma: +36 1 808-9992

    •       E-mail cím: info@anro-ker.hu

    •       Cégjegyzékszám: Cg. 06-09-017086

    •       Bejegyző bíróság megnevezése: Csongrád Megyei Cégbíróság

    •       Adószám: 23329762-2-06

 

  1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.anro-ker.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Anro Tool Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az Anro Tool Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

1.2. Az Anro Tool Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. Az Anro Tool Online áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek.

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

 

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. A regisztrációs igényt a Vevő elküldi az info@anro-ker.hu email címre, vagy a https://anro-ker.hu/regisztracio oldalon kitölti a szükséges adatokat.

Az igényléskor a Vevő az alábbi adatok megadására kötelezett:

  • Cég neve
  • Számlázási címe
  • Szállítási címe
  • Adószáma
  • Telefonszáma
  • Email címe
  • Kapcsolattartó neve

(A regisztráció viszontértékesítési tevékenységhez kötött, végfelhasználókat nem áll módunkban regisztrálni.)

 

Ezután az Eladó elvégzi a szükséges regisztrációt, majd a megadott email címre elküldi a bejelentkezési nevet és a jelszót, mellyel a Vevő azonnal elkezdheti a Weboldal használatát.

2.2. A Vevő a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.3. Az Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

2.2. REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE

2.2.1. Vevő jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Vevőszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően az Eladó köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Vevő felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

2.2.2. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vevő a felelős. Amennyiben Vevő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul kérni a jelszó megváltoztatását az Eladótól.

2.2.3. Vevő vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

3. MEGRENDELÉS

3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Az Eladó szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, Vevőszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi - jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.4. Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést az Eladó Weboldalán keresztül csak regisztrált Vevőtől és csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Az Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Megrendelés feladására az Anro Tool Online áruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. A Vevő a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába, miután kiválasztotta a kívánt mennyiséget. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol a Kosár tartalma törölhető a kosár ikonra kattintással („Termék törlése a kosárból”). Amennyiben a Vevő a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Pénztár” feliratra kattintva a megjelenő felületen általános információkat talál, valamint a Vevő adatait. Ide megjegyzést fűzhet, amennyiben szükségét találja. Amennyiben ezen az oldalon mindent rendben talált a „Következő” gomb megnyomásával választhat a Szállítási módok közül.

Ha kiválasztotta az átvételi módot, akkor a „Következő” gombra kattintva választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét. Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Következő” gombra kattintva egy összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, a számlázási és szállítási címet, a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.

A megrendelés elküldése előtt el kell fogadnia az Átalános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozatot a jelölő négyzet kipipálásával.

A megrendelés feladására „Rendelés megerősítése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Rendelés megerősítése” gombra kattintással történik, ami a Vevő részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

3.6. A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót nem tartalmazza, mely jelölve is van minden termék esetében.

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

 

4. MEGRENDELÉSI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

4.1. A Vevő által elküldött Megrendelés megérkezését az Eladó késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vevő részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vevő által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése az Eladóhoz megérkezett.

4.2. E visszaigazoló e-mail az Eladó részéről a Vevő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Eladó és Vevő között.

4.3. A Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Eladótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

4.4. Ha a Vevő rendelését már elküldte az Eladó részére és hibát vesz észre az visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell az Eladó felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor az Eladó telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

4.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

5. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. Az Eladó a megrendelt és kiszállítani kért árut a vele aktuálisan Szerződésben álló futárszolgálattal vagy saját szállítóeszközzel juttatja el a Vevőnek. A kiszállítás költségéről minden esetben az Eladó a Megrendelés leadása után külön értesíti az Ügyfelet.

Az Eladó saját fuvareszközével, túrajárattal (érdeklődni a Vevőszolgálatnál) kiszállítandó áruk esetén a Vevő kötelessége a kiszállítás napja előtt 48 órával leadni a Megrendelést.

Futárszolgálattal való kiszállítás esetén a kiszállítási időről és költségekről szintén a Vevőszolgálat nyújt tájékoztatást a Vevőnek.

5.2. A Vevőnek lehetősége van a weboldalon megrendelt árut személyesen, az Eladó szegedi vagy dunaharaszti telephelyén átvenni. A telephelyek nyitvatartási ideje a Weboldal “Kapcsolatok” menüpont alatt aktuálisan megtalálhatóak. Telephelyi átvételre abban az esetben van lehetőség, ha a Vevő a Megrendelést a kívánt átvételi időpont előtt minimum 24 órával elküldi az Eladó felé.

5.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat az Eladó a Vevőnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

5.4. A Vevő az Eladó által biztosított fizetési módokról, illetve átvételi lehetőségekről a „Vevőtájékoztató” menü pont alatt tájékozódhat.

5.5. Számla: Eladó a Vevő részére a teljesítéskor számlát állít ki a Vevő által megadott számlázási címre, a megrendelés leadásakor megjelölt fizetési móddal. Természetesen átutalással történő fizetésre csak külön Vállalkozói Szerződéssel rendelkező Ügyfelek vásárolhatnak.

 

6. ELÁLLÁS JOG

Ügyfelet megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban gyakorolja elállási jogát, de legkésőbb a termék átvételét követő három napon belül.

 

Ügyfelet nem illeti meg az elállási jog olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak.

 

6.1. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK A MENETE

6.1.1. Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát jelezze az Eladó felé a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével.

Amennyiben a Vevő már átvette a terméket, hibátlan termék esetén 3 napon belül joga van elállni a vásárlástól, melyet szintén írásban kell jeleznie Eladó felé. Vevő elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az Eladó valamelyik telephelyére visszajuttatni.

6.1.2. A termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége Ügyfelet terheli, kivéve, ha az Eladó vállalta e költségek viselését. A Vevő kérésére Eladó gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban az Eladó által megszervezett visszaszállítás költsége az Ügyfelet terheli, az Eladó ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Vevőtől, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Vevőnek a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Vevő erre irányuló igényét Eladó Vevőszolgálata fogadja. 

6.1.3. Az Eladónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán az Ügyfelet semmilyen más költség nem terheli.

 

7. JÓTÁLLÁS

7.1. Az Eladót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

7.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vevő részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

    •       szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

    •       rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

    •       helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

    •       elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vevő:

    •       elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet.

    •       ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

7.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

7.4. Hibás termék cseréjével és jóváírásával kapcsolatban egyéb információkat talál a „Vevőtájékoztató” menüpont alatt.

7.5. Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

7.6. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vevő Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 11.2. pontban feltüntettettek alapján.

 

8. SZERZŐI JOGOK

8.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Eladó a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

8.2. A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Eladó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Eladó előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

8.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vevőnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Eladó előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

9. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

9.1. Panaszügyintézés

A Vevő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az ÁSZF első oldalán megtalálható elérhetőségek egyikén terjesztheti elő.

9.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:

    •       Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó mindegyik telephelyén elérhető. Az ide írt bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

    •       Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

    •       Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat az Eladó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

    •       Bírósági eljárás. Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

 

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Eladó bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az Eladó a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy a Vevő a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. 

 

Szeged, 2017-01-05